Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan häzirki döwürde dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulyşýan ykdysady taýdan kuwwatly döwle...

Dowamyny oka

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralary

Dowamyny oka

Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň we halkara guramalarynyň akkreditirlenen diplomatik wekilhanalary

Dowamyny oka

Türkmenistanyň biržasy

Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň söwdalary hakyndaky maglumaty aşakdan tapyp bilersiňiz. exchange.gov.tm

Syýahatçylyk

Dowamyny oka